शालेय शिक्षण

Online Test ,Edu news

अपडेट्स

वेबसाईटवर नवनवीन ऑनलाईन टेस्ट अपडेट होत आहेत....

Tuesday, July 26, 2022

July 26, 2022

सेतू अभ्यास पूर्व व उत्तर चाचणी | SETU QUESTION PAPER

July 26, 2022

विद्या प्रवेश कार्यक्रम, 1ली कृतीपत्रिका PDF

विद्या प्रवेश,1ली


1ली, वर्ष 2022-2023

कृतीपत्रिका कार्यक्रम

दिवस 1 ते 46 दिवसांचा विद्या प्रवेश कार्यक्रम

अ.क्र.

दिवस 

डाऊनलोड 

1

दिवस 1

क्लिक करा

2

दिवस 2

क्लिक करा

3

दिवस 3

क्लिक करा

4

दिवस 4

क्लिक करा

5

दिवस 5

क्लिक करा

6

दिवस 6

क्लिक करा

7

दिवस 7

क्लिक करा

8

दिवस 8

क्लिक करा

9

दिवस 9

क्लिक करा

10

दिवस 10

क्लिक करा

11

दिवस 11

क्लिक करा

12

दिवस 12

क्लिक करा

13

दिवस 13

क्लिक करा

14

दिवस 14

क्लिक करा

15

दिवस 15

क्लिक करा

16

दिवस 16

क्लिक करा

17

दिवस 17

क्लिक करा

18

दिवस 18

क्लिक करा

19

दिवस 19

क्लिक करा

20

दिवस 20

क्लिक करा

21

दिवस 21

क्लिक करा

22

दिवस 22

क्लिक करा

23

दिवस 23

क्लिक करा

24

दिवस 24

क्लिक करा

25

दिवस 25

क्लिक करा

26

दिवस 26

क्लिक करा

27

दिवस 27

क्लिक करा

28

दिवस 28

क्लिक करा

29

दिवस 29

क्लिक करा

30

दिवस 30

क्लिक करा

31

दिवस 31

क्लिक करा

32

दिवस 32

क्लिक करा

33

दिवस 33

क्लिक करा

34

दिवस 34

क्लिक करा

35

दिवस 35

क्लिक करा

36

दिवस 36

क्लिक करा

37

दिवस 37

क्लिक करा

38

दिवस 38

क्लिक करा

39

दिवस 39

क्लिक करा

40

दिवस 40

क्लिक करा

41

दिवस 41

क्लिक करा

42

दिवस 42

क्लिक करा

43

दिवस 43

क्लिक करा

44

दिवस 44

क्लिक करा

45

दिवस 45

क्लिक करा

46

दिवस 46

क्लिक करा

 

Sunday, January 30, 2022

Saturday, January 22, 2022

Wednesday, January 19, 2022

Tuesday, January 18, 2022

Monday, January 17, 2022