अपडेट्स

वेबसाईटवर नवनवीन माहिती अपडेट होत आहे....

Saturday, May 16, 2020

शाळेत राबविता येणारे नवोपक्रम | १०० उपक्रमांची यादी

 शाळेत राबविता येणारे उपक्रम-१. पेपरलेस कार्यालय
२. ई-लर्निंग
३. बोलीभाषेतून प्रमाणभाषेकडे
४. दिवस नवा, भाषा नवी
५. स्वंयप्रेरणेतून शब्दनिर्मिती
६. विद्यार्थी काव्य संग्रह
७. सू्र्यमालेचे निरीक्षण
८. बोलीभाषेतील शब्दकोश निर्मिती
९. गणित विषयातील संबोध/संकल्पना
१०. एक तास राष्ट्रासाठी
११. भाषिक प्रयोगशाळा
१२. पर्यावरण संरक्षक दल
१३. सौरऊर्जा जागरुकता व वापर
१४. विषय खोली
१५. आम्ही स्वच्छता दूत
१६. तंबाकूमूक्त शाळा
१७. प्लास्टिक मुक्त शाळा
१८. विज्ञान भवन
१९. मैत्री संख्यांची
२०. परिपाठातून मूल्यसंवर्धन
२१. एक दिवस गावासाठी
२२. विषय कोपरा 
२३. विशेष विद्यार्थी कोपरा
२४. पुस्तक भिशी
२५. शारीरिक वैयक्तिक स्वच्छता
२६. क्रीडादूत
२७. राष्ट्रीय महापुरुषांची माहिती
२८. हरित शाळा
२९. प्रदूषण हटवा अभियान
३०. चालता बोलता
३१. माझा मित्र परिवार
३२. माझे पूर्व ज्ञान
३३. शब्दगंगा
३४.  कौन बनेगा ज्ञानपती
३५. वर्ड पॉट
३६. हस्ताक्षर सुधार मोहिम
३७. संख्यावरील क्रिया - एक छंद
३८. प्रश्नमंजूषा
३९. व्यक्तिमत्व विकास
४०. बालआनंद मेळावे
४१. सातत्य पूर्ण उपस्थिती
४२. पुस्तक जत्रा
४३. फन एंड लर्न
४४. शंकापेटी
४५. स्वयंपूर्ण विद्यार्थी शोध
४६. रोपवाटिका निर्मिती
४७. एक तास इंटरनेट
४८. गांडूळ खत निर्मिती
४९. Student of the day
५०. एक तास मुक्त अभ्यास
५१. समस्या व सूचना पेटी
५२. किशोरवयीन मुलींचे शिक्षण
५३. लोकसंख्या शिक्षण
५४. स्वच्छ शाळा, सुंदर गाव
५५. वाचाल तर वाचाल
५६. बिखरे मोती
५७. Book of the day
५८. विशेष व्यक्तींच्या मुलाखती
५९. बालसभा
६०. माझ्या गावचा इतिहास
६१. परिसरातील भूरुपांची ओळख
६२. शिबीरे
६३. प्रयोगातून विज्ञान
६४. मुक्त वाचनालय
६५. खरा मित्र उपक्रम
६६. गृहपाठ गट
६७. टाकाऊतून टिकाऊकडे
६८. हस्तलिखित निर्मिती
६९. मुक्त अभिव्यक्ति भाषा विकास
७०. वर्तमानपत्र वाचन
७१. व्यक्तिमत्व विकास/संवर्धन
७२. परिसर भेटी
७३. चला शिकूया लघू़द्योग
७४. दैनंदिनी लेखन
७५. वाक्य बॅंक
७६. स्पर्धा परीक्षा तयारी
७७. शालेय परसबाग
७८. संभाषण व वाचन लेखन
७९. खेळातून गणित शिकू
८०. झाडांचे संवर्धन
८१. शोध निबंध लेखन
८२. सांकेतिक भाषेचे खेळ
८३. दप्तराविना शाळा
८४. लेखक व कविभेटी
८५. परिसरातील कलांची ओळख
८६. कुटीरोद्योगांची ओळख
८७. सांस्कृतिक प्रतिकांचे संवर्धन
८८. शैक्षणिक सहलीतून विद्यार्थी विकास
८९. काव्यनिर्मिती, रचना व गायन
९०. पाणी व्यवस्थापन
९१. बलिराजा चेतना अभियानx
९२. जलसाक्षरता
९३. तंत्रस्नेही विद्यार्थी
९४. कथा निर्मिती / चित्र कथा निर्मिती
९५. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग
९६. पुस्तक परिचय व भेट
९७. विशेष गरजा असणा-या मुलांसाठी मनोरंजनात्मक खेळाभ्यास
९८. निर्मल शाळा अभियान
९९. विविध दिन साजरे करणे
१००. बटरफ्लाय पार्क 

1 comment:

Popular