अपडेट्स

वेबसाईटवर नवनवीन माहिती अपडेट होत आहे....

Contact us

आपल्या सूचना आम्हाला आपण खालील ई-मेल वर पाठवू शकता.
ई-मेल- balushelke47@gmail.com

शालेय शिक्षण या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपल्याला आपल्या शाळेत राबवण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम,शैक्षणिक साधने, शैक्षणिक माहिती मिळेल.
आपल्या शाळेत मुलांच्या कल्पनाशक्ती व नवनिर्मितीला वाव मिळावा म्हणून ब्लॉगवरील वेगवेगळे उपक्रम नक्कीच उपयोगी येतील.

अधिक माहितीसाठी,
ब्लॉग- https://www.shaleyshikshan.com/
यु ट्यूब - https://www.youtube.com/channel/UCKm7BmnD7B7CB1y34JsABEg

1 comment:

Popular